Fraktionerede odds og implicitte sandsynligheder

I dag findes der mange forskellige måder at angive gevinstchancerne på, når du spiller hos din bookmaker. Oprindeligt blev der brugt fraktionerede odds. De angiver gevinstens størrelse i forhold til indsatsen. Men i dag findes der mange andre odds-angivelser. Skal du regne om mellem to forskellige, skal du bruge den implicitte sandsynlighed som mellemregning. Hvad det alt sammen er for en størrelse, får du overblik over i denne artikel.

Fraktionerede odds

Da de første bookmakere i sin tid åbnede i England, benyttede de såkaldte fraktionerede odds til at angive sandsynligheden for et bestemt udfald på en kamp.

Senere er der kommet mange andre odds-angivelser til. Hver af disse odds-angivelser har deres fordele. Så synes du, at der er en anden odds-angivelse, som giver bedre mening for dig, skal du finde en måde at regne om på fra de decimale angivelser, der er normalen i dag hos bookmakerne.

Det gør du ved at beregne den såkaldte implicitte sandsynlighed for udfaldet.

Hvad er fraktionerede odds?

Men lad os starte de fraktionerede odds, som var de mest almindelige, dengang englænderne begyndte at spille på fodbold.

Et fraktioneret odds angiver dine gevinstmuligheder i units efter, hvor stor en gevinst du får på at bestille en bestemt satsning. Du kan læse, hvad units er for en størrelse her.

Her betyder et odds, som hedder 3/2 (læses ”3 på 2”), at du vinder 3 units for hver gang du satser 2 units på det pågældende udfald.

Konvertering af fraktionerede odds til decimale odds

Skal du konvertere fraktionerede odds til decimale odds, kan du ikke bare dividere de to tal med hinanden. Det giver 1,5 – og det er præcit en for lidt. Så en hurtig omregningsfaktor fra fraktionerede (X på Y) til decimale odds hedder:

(X/Y) + 1

Konvertering af fraktionerede odds til implicit sandsynlighed

Men vil du gerne kunne konvertere frit til en hvilken som helst anden odds-angivelse, skal du have regnet den implicitte sandsynlighed ud. Den angiver sandsynligheden for et bestemt udfald ud fra det samlede antal udfaldsmuligheder.

Så når du skal regne fra fraktionerede odds til implicit sandsynlighed, skal du bruge en formel som hedder:

Y/(Y+X)

Det giver et decimaltal, som du så ganger med 100 for at få den procentsats, som angiver den implicitte sandsynlighed.

Tager vi de 3/2 fra før, bliver den implicitte sandsynlighed lig med:

2/(3+2)= 2/5 = 0,4 * 100 = 40 %

Omregning fra implicit sandsynlighed til decimale odds

Skal du regne den implicitte sandsynlighed om til en decimal odds-angivelse, skal du bruge denne formel:

100/Implicit sandsynlighed

For en implicit sandsynlighed på 40 %, giver det:

100/40 = 2,5

Omregning af decimale odds til implicit sandsynlighed

Skal du regne fra decimale odds til en anden odds-angivelse, er det nemmeste at bruge en lommeregner med en 1/x-knap. Eller bare dividere 1 med den decimale odds-angivelse på en mere simpel lommeregner.

Så skal resultatet bare ganges med 100 for at blive i procent.

Så tager vi oddset på 2,50 fra før, kommer vi frem til:

1/2,50 = 0,4 * 100 = 40

Omregning fra implicit sandsynlighed til andre odds-angivelser

Vil du omregne den implicitte sandsynlighed til:

Moneyline odds: (implicit sandsynlighed / (100 – implicit sandsynlighed)) * 100

Fraktionerede odds: (100/implicit sandsynlighed) – 1

Nu kan du spille mere sikkert – uanset odds-angivelsen

Ved at kende tricket med at bruge implicit sandsynlighed som omregningsfaktor, kan du altid foretage et mere sikkert valg, når du skal spille på udfaldet af en sportskamp.

Samtidig giver den implicitte sandsynlighed dig et bedre billede af, hvor stor sandsynlighed der er for det udfald, som du ønsker at spille. Det giver dig et bedre beslutningsgrundlag, ligegyldig hvilken odds-angivelse bookmakeren anvender.

Bliv klogere på odds her.